Byggentreprenader
och renoveringar

Som totalentreprenör har du ansvar för hela produktionskedjan
allt från projektering och anläggning till riskfyllda sprängarbeten


Byggherren har ansvaret

Byggherreansvaret gäller regelmässigt. Vid olika entreprenadformer gäller olika specifika ansvarsområden. En av anledning är att underlätta andvarsfrågan. Utan klara riktlinjer för ansvaret skulle det bli katten på råttan råttan på repet repet på slaktarn slaktarn på tjuren osv. Det finns många olika former av entreprenader och inom totalentreprenader är det just totalentreprenören som har ansvaret hela vägen i ansvarskedjan från katten hela vägen ner till skolan.

Bygga och projektera

En entreprenad ska projekteras med byggritningar och bekrivningar som ska godkännas och avtal slutas mellan leverantör och en beställare. Det är mycket som ska bli rätt och många formella krav som måste uppfyllas. Bara det formella vid en nybyggnation eller ombyggnation vid större anläggningar är en djungel av pappersarbete och juridiska begrepp. Som huvudansvarig har du ett stort ansvar även för allmänhetens säkerhet under och efter bygget.

Ansvar vid totalentreprenad

Byggnationer kan i flera fall ha allmän- och miljöfarliga moment och kräver därför ofta ett strikt ansvar. Det finns många olika entreprenadformer och inte sällan är det svårt att veta vad som gäller och vem som har det yttersta ansvaret.Det finns allt från totalentreprenader och funktionsentreprenader inom industriellt byggande samt totalentreprenad inom industriellt byggande och Styrd totalentreprenad och Utförandeentreprenad.

Allmänna bestämmelser (AB)

Mellan olika entreprenörer kan flertalet avtal med olika innehåll finnas som regleras parternas mellanhavanden vad gäller det deras samarbete. Avtal finns på alla nivåer från underentreprenörer som hyrs in av leverantörer till det allmänna. Underleverantörsavtal, leveransavtal, konsultavtal, samarbetsavtal och ramavtal med underavtal är vanligt förkommande. I bakgrunden finns Allmänna Bestämmelser, AB, ABT och AB-U.

Kom i kontakta med en jurist

Skriv ditt meddelande nedan