Entreprenad - Bygga hus

Entreprenad i kommersiell form

Bygga hus och fastighet

Inte bara stora entreprenader och byggnationer kräver plan och projektering. Hus och fastigheter som inte planeras efter de yttre omständigheterna och miljön kommer riskera att kosta ägaren pengar och aktualisera ansvarsfrågor till både försäkringsbolag och byggherre. Som kan vara svåra att lösa med kostsamma processer till följd. Det finns en klar och tydligt reglering kring byggnationer som måste beaktas. Det centrala lagen på området är plan- och bygglagen.

Hus befäst med fel? Vem bär ansvaret?

Ett husbygge som när det är färdigt visar sig vara behäftat med fel är inget någon önskar sig och sin familj. Ens livs dyraste investering som förvandlats till en felaktig vara som det tvistas juridiskt om. Husgrunder som har fall, bad- och duschrum som inte har fall, väggar och fönster som inte är tätade eller rent av vattenskade-potential som heter duga. Det är inte sällan risker realiseras och skadan belastar ofta husägaren på grund av hans skyldighet att undersöka det köpta objekten. Det underlättas inte av att det tillkommer en extensiv undersökningsplikt vid minsta misstanke om skada i någon form, vanligen begynnande vattenskador i form av "pölar i taket" som även kan ha hussvamp och mysel inneboende.

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och bygglagen gäller i Sverige och ska gälla vid planläggning av mark och vatten och vid bygganationer av olika slag. Bestämmelserna i lagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Entreprenad som expansionsstrategi

Entreprenad kan böjas till entreprenör och många framgångsrika entreprenörer med innovativa ideér får aldrig möjlighet att realisera sina drömmar som ofta förblir just drömmar. Vissa idésprutor får ideér som aldrig ser dagens ljus och blir omkörda av ny kreativitet. Har du någon idé som är värd att förverkliga så skriv ett kort meddelande nedan utan att avslöja för mycket så återkommer vi med en feed-back...